Medicabil Blog

Ana Sayfa / Medicabil Blog

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Gastrointestinal Sistem

Vücudun çiğneme, sindirim, emilim ve boşaltım olaylarının gerçekleştiği ağızdan anüse kadar olan bölümüdür. Sindirim kanalı, sindirime yardımcı ve ilişkili organları içerir. Sindirim kanalını oluşturan organlar şunlardır.

 • Ağız,
 • Farinks (yutak),
 • Özefagus(yemek borusu),
 • Mide,
 • İnce bağırsaklar,
 • Kalın bağırsaklar,
 • Rektum,
 • Anal kanal ve Anüs

Sindirim sisteminde sindirim kanalına dahil olmayan ancak sindirimle ilişkili yapılar da vardır. Bunlar

 • Dişler
 • Dudaklar
 • Çeneler
 • Tükrük bezleri
 • Pankreas
 • Karaciğer
 • Safra kesesidir.

Sindirim Sisteminin temel görevleri şunlardır

 • Çiğneme Yutma; yiyeceklerin daha küçük parçalara ayrılması, nemlendirilmesi ve ağızdan yemek borusuna gönderilmesi
 • Sindirim; büyük besin moleküllerinin sindirim kanalında mekanik ve kimyasal olarak daha küçük partiküllere ayrılması
 • Emilim; küçük besin moleküllerinin ince bağırsaklardan kana ve lenf dolaşımına geçmesi
 • Boşaltım: sindirilmemiş ve emilmemiş maddelerin vücuttan uzaklaştırılması

 

 

Gastrointestinal Cerrahi

 

 

Genel olarak sindirim sisteminin cerrahi olmayan hastalıkları dahiliye-gastroenteroloji bölümlerince tedavi edilir. Gastrointestinal sistem cerrahisi yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, anal kanal, anus, karaciğer, safra yolları ve pankreasın ameliyatla tedavi edilen hastalıklarının içerir ve genel cerrahi uzmanlık alanine girer. Bazı merkezlerde bu cerrahi üç alt bölüme ayrılabilmektedir.

1-Üst Gastrointestinal Cerrahi : Yemek borusu ve mide’nin cerrahi hastalıkları ile ilgilenen alt bölümdür. Temel hastalıkları

 • Yemek borusunun iyi-kötü huylu tümörleri
 • Yemek borusunun çalışma bozuklukları(Akalazya gibi)
 • Reflü hastalığı
 • Mide ülseri komplikasyonlarının tedavisi
 • Midenin iyi-kötü huylu tümörleri

2-Hepatobiliyer Cerrahi(Karaciğer-safra yolları cerrahisi) : Karaciğerin, safra yollarının ve pankeas bezinin cerrahi ile tedavi edilen hastalıklarını içerir. Temel cerrahi girişimleri

 • Karaciğer rezeksiyonları(bir bölümünün çıkarılması)
 • Kolesistektomi(safra kesesinin alınması), safra yollarının değişik nedenlerle(darlık, tumor..) cerrahisi
 • Pankreatikoduodenektomi(pankreas ve oniki parmak bağırsağının genellikle tumor nedeniyle çıkartılması).

3-Alt gastrointestinal sistem cerrahisi(kolorektal cerrahi): Kalın bağırsağın, anal kanalın cerrahi hastalıklarıyla ilgili alt bölümdür. Temel olarak

 • Kalın bağırsağın bir kısmının bazen tamamının tumor-darlık ya da inflamatuar bağırsak hastalıkları nedeniyle alınması
 • Anal kanalın hemoroid(basur), fissure(çatlak) ve fistül gibi hastalıklarının cerrahisini içerir.