Medicabil Blog

Ana Sayfa / Medicabil Blog

OBEZİTE CERRAHİSİ

Obezite tüm Dünya’da özellikle bazı gelişmiş ülkelerde ciddi bir sorun haline gelmiştir. Ülkemizde kadınlarda obezite oranı %35, erkekler de ise %10 civarındadır. Çocukluk çağı obezite oranı giderek artmaktadır.

Yapılan çalışmalar obez genç erişkinlerin normal kilolu genç erişkinlerden %20 oranında daha kısa bir yaşam süresine sahip olduğunu göstermektedir. Obezite şeker hastalığı, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, uyku apnesi, ciddi eklem rahatsızlıkları ve psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra obez kişilerde meme, kalın bağırsak ve rahim kanseri sıklığı daha fazladır. Obezite tanımlamasında en yaygın kullanılan yöntem Vücut Kitle İndeks’inin(VKİ) hesaplanmasıdır. VKİ şu şekilde hesaplanır.

VKİ : Kg cinsinden ağırlık / Boy(m) x Boy(m)

VKİ 30’un üzerindeyse kişi obez olarak tanımlanır. Kırk ve üzerindeyse kişi morbid obez(ölümcül şişmanlık) grubuna girer. Morbid obez kişiler de kalıcı kilo vermede en başarılı yöntemler cerrahi yöntemlerdir. Yandaş hastalıklar %90’a varan oranlarda düzelmektedir. Aynı zamanda yaşam kalitesinde ve kendine güven ve kendini beğenme gibi duygularda da belirgin yükselme olmaktadır.

Aşağıdaki kriterlere obezite cerrahisi kararı için kullanılır.

  • VKİ’i 40’ın üzerinde olmalı veya 35’in üzerinde olup ta ciddi yandaş sorunlar(şekerhastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi, eklem sorunları gibi) bulunmalıdır.
  • Bu kişilerin öncelikle cerrahi dışı yöntemleri denemeli ve başarısız olmaları gerekir.
  • Cerrahi ve genel anestezi için bir engelleri olmamalıdır.
  • Kişi bu konuda istekli olmalı ve tam olarak bilgilenmiş olmalıdır.

Diğer bir çok ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatlara bağlı ölüm oranı sıfır değildir. Ancak bu oran hiç bir zaman %1’i aşmamaktadır. Yapılan bir çalışmada morbid obez olup ameliyat olmamış kişilerde 15 yıllık ölüm oranı %13 iken, ameliyat olan hastalarda %3 olduğu bulunmuştur.

BU AMELİYATLAR NASIL ETKİLİ OLUR ?

Bu ameliyatlar mide-bağırsak sisteminin çalışmasına etki ederler. Kişinin aldığı besin miktarını kısıtlarlar ve/veya yiyeceklerin emilimini azaltırlar. Temel olarak iki ana tipi vardır.

  • Tam olarak kısıtlayıcı sistemler : Mide hacmini düşürürler. En bilinen iki tipi
  • Ayarlanabilir mide bandı(mide kelepçesi)
  • Sleeve gastrektomi (tüp mide) Kısıtlayıcı ve emilimi önleyici girişimler: Hem mide hacmini düşürüp hem de yiyeceklerin emilimini azaltırlar.
  • Mide bypass’ı
  • Biliopankreatik diversiyon

Her tekniğin avantaj ve dezavantajları vardır. Genellikle karar, ameliyatı yapacak ekip ve hastayla birlikte alınmalıdır.