Dr. Seher GÖKTAŞ

Specialiste e Pulmonologjisë

Arsimimi

 

K.T.U. Fakulteti i Mjekësisë

 

1996 - Lütfi Kırdar Spitali i Trajnimit dhe Kërkimit për Sëmundjet e Gjoksit (Specializim)

 

 

 

Eksperienca e Punës

 

Spitali i Gjoksit Turkan Akyol Bursa

Spitali i qytetit të Bursës